På resande fot

..Nu igen
Fann något i all hast som kändes tilltalande:)