Som en vis man en gång sade

Det här citatet kan vi alla ha med oss och med fördel själva eftersträva,
oavsett vad man brinner för så är det en fin utgångspunkt.
 
/värdesätt & tro på din egen makt.