Hjärtefröjd

Till de som säger att folket inte har en röst!♥
Handlande gör skillnad!
(Foto:Animals Asia Foundation)