Plagg-Fynd

Bästa kapet!
En mörkgrön blus för 40 penningar på second hand, såklart! :)